Termes d'ús

Termes d’ús

 

Navigat3 Enterprise, S.L. amb NIF B67249938 és la societat propietària de la pàgina específica de MrLugger.com i qui proveeix el contingut de la mateixa.

Aquests Termes d’ús s’apliquen única i exclusivament a MrLugger.com, anomenat d’ara endavant com “aquest lloc web”.

Al navegar en aquest lloc web, l’usuari està consentint els seus termes d’ús. Si el visitant no està d’acord amb els mateixos, no està autoritzat per a continuar navegant en aquest lloc web i haurà d’abandonar immediatament el lloc web.

Ús del contingut i restriccions

L’usuari està autoritzat per veure els continguts d’aquest lloc web, però en cap cas per copiar, imprimir i distribuir els mateixos en els següents supòsits: (i) per a fins comercials, (ii) lucratius o (iii) de qualsevol altra naturalesa que no estigui expressament autoritzada per MrLugger.com.

L’usuari no està autoritzat a copiar o utilitzar qualsevol programari, procés patentat o la tecnologia incorporada o descrita en aquest lloc web.

L’usuari haurà de complir amb totes les lleis aplicables respecte a l’accés i ús d’aquest lloc web.

Així mateix, l’usuari que decideixi navegar pel lloc web confirma haver llegit i estar d’acord amb els presents Termes d’ús i amb la Política de Privadesa i Cookies, incloent les obligacions contingudes en aquests avisos.

Drets de propietat intel·lectual

El contingut d’aquest lloc web és proporcionat per MrLugger.com llevat que s’indiqui el contrari.

Aquest lloc web i el seu contingut estan protegits per drets d’autor, drets de propietat industrial, marques patentades i altres lleis d’Espanya i / o altres països. Ens reservem tots els drets no concedits expressament en aquests termes d’ús.

MrLugger.com, el logotip de MrLugger, i totes les variants idiomàtiques de les marques esmentades anteriorment, així com certs noms de productes que apareixen en aquest lloc web, són marques comercials o marques comercials registrades que pertanyen a Navigat3 Enterprise, S.L. A excepció del que expressament indicat en aquests termes d’ús, no podrà utilitzar-se cap d’aquestes “Marques”, ja sigui sola o en combinació amb altres paraules o elements de disseny, incloent notes de premsa, publicitat o qualsevol altre material promocional, de màrqueting o de comunicació, ja sigui comunicació escrita, oral, electrònica, visual o en qualsevol altre format.

Les referències sobre marques comercials de tercers en aquest lloc web són merament per a fins d’identificació i no fan referència al fet que hagin aprovat aquest lloc web o el seu contingut. Aquests termes d’ús no concedeixen de cap manera el dret a utilitzar les marques de tercers.

Alliberament i limitació de responsabilitat

 

Aquest lloc web conté únicament informació general i és posat a disposició general. Sense perjudici de l’anterior, no garantim que el lloc web sigui segur, lliure d’errors, virus o codis maliciosos, i que compleixi amb criteris particulars sobre desenvolupament i qualitat.

L’ús d’aquest lloc web és sota el seu propi risc i vostè assumeix tota la responsabilitat i risc de pèrdua derivada del seu ús, incloent sense limitació, la pèrdua de serveis o d’informació. No serem responsables per danys causats de manera directa o indirecta, incidental o de qualsevol altre dany, de l’ús d’aquest lloc web, fins i tot si es tenia coneixement respecte de la possibilitat de causar aquests danys.

Alguns enllaços en aquest lloc web poden dirigir a pàgines web, recursos i eines proveïdes per tercers sobre els quals no tenim cap control, incloent sense limitacions, els proveïts per altres entitats alienes a Navigat3 Enterprise, S.L. o personal d’aquestes entitats. Sense cap excepció respecte a l’anterior, no garantim de manera tàcita o expressa els continguts d’aquests llocs web, així com els recursos i eines i els enllaços que continguin. Tals continguts, recursos i eines no s’han d’entendre per aprovats, ja sigui per nosaltres o per tercers.

Els alliberaments i limitacions de responsabilitat esmentades anteriorment, al seu torn també seran aplicades per l’entitat Navigat3 Enterprise, S.L. i el seu personal.

Termes adicionals

En el supòsit que alguna part d’aquests termes d’ús fos invalidada o inaplicable en alguna jurisdicció, es considerarà fer una reinterpretació sota tal jurisdicció, que permeti conservar la major part possible de les intencions originals dels presents termes d’ús. La resta de les condicions d’ús romandran en ple vigor i efecte.

Navigat3 Enterprise, S.L. es reserva el dret a revisar aquests termes d’ús en qualsevol moment, de manera unilateral, mitjançant la publicació d’aquestes revisions a la secció de termes d’ús o en qualsevol altra part d’aquest lloc web. Aquestes revisions entraran vigor després de la publicació, amb excepció que s’indiqui d’una altra manera. És responsabilitat de l’usuari revisar aquesta pàgina web i ser conscient de qualsevol revisió dels termes d’ús. El continu ús d’aquest lloc web després d’una modificació dels termes d’ús, constitueix l’acceptació dels mateixos.